Dilimizin Zenginlikleri Projesi - Lise
27.01.2024
... ... ... ... ...

Türk Millî Eğitimin temel amaçları doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünde dünyanın en eski ve zengin dillerinden biri olup içerdiği kültürel, edebî ve tarihî unsurlarla millî kimliğimizin ana sütunlarından biri olarak varlığını sürdüren Türkçenin geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz arasında doğru, anlaşılır ve etkili şekilde kullanımını yaygınlaştırmak ve bunun başarılı örneklerini ödüllendirerek öğrencilerimizi dilimizin zenginliklerini tanımaya teşvik etmek amacıyla ortaöğretim öğrencileri arasında “Dîvânu Lugâti't-Türk Okumaları” yapılmıştır.