Bilgince Koleji Kodluyor!
8.10.2021
...

AB Kod Haftası, kodlama ve dijital okuryazarlığı eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde herkesin ayağına getirmeyi amaçlayan bir taban girişimidir. Yeni fikirler üretmek ve gelecek için inovasyon yapmak için milyonlarca öğrenci aynı anda kodluyor!